Thema-avonden “Van wieg tot graf”

Gedurende ons leven maken we in grote lijnen allemaal dezelfde ontwikkelingen door. Over een aantal levensfasen gaan we met elkaar in gesprek, we verwerken het op een kunstzinnige manier en ik kan u verpleegkundige handreikingen voor zelfzorg geven.

Individueel of met een groepje van 4 tot 6 personen kunt u zich op een woensdag- of donderdagavond aanmelden voor de volgende onderwerpen. De duur van de bijeenkomst is 2 uur.

 

Lopen, Spreken Denken

Drie vaardigheden die het kleine kind zich in deze volgorde in de eerste drie levensjaren verwerft. Wat zien we gebeuren en wat kunnen ouders daaraan bijdragen?

 

Leerrijpheid

Spelen draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Wanneer is de fantasie genoeg aan bod gekomen en zijn kinderen er klaar voor om te leren? Wat kan een ouder het kind in die ontwikkeling bieden?

 

Het tiende levensjaar

Wat is er met kinderen van deze leeftijd aan de hand? Ze zijn meer onzeker of banger dan voorheen, en het lijkt alsof ze zich de sterfelijkheid veel bewuster worden. Hoe is het om jezelf echt bewust te worden? Te ervaren dat we allemaal sterfelijk zijn en dat ook bespreekbaar te maken.

 

De puberteit

Wat gebeurt er lichamelijk en emotioneel in het lichaam van een puber? Wat hebben ze juist wel en juist niet van volwassenen nodig? De seksuele voorlichting en relationele vorming komen deze avond volop aan bod.

 

De volwassenheid

Als je middenin het leven staat en op alle gebieden je verantwoordelijkheid neemt, hoe bewaar je dan je evenwicht? Ik nodig u uit om twee uur de tijd te nemen om structureel meer tijd te krijgen.

 

De overgang

Levenservaring genoeg en kinderen worden zelfstandiger en vliegen uit. Lichamelijk krijgt de vrouw te maken met de menopauze. Wat doet die overgang naar een andere vruchtbare levensperiode met je?

 

Ouder worden...

Zorg om kinderen, zorg voor de kleinkinderen en soms zelfs nog zorg voor ouders. Hoe zorg je daarbinnen voor jezelf?

 

Oud zijn

Op leeftijd zijn en weten dat de laatste levensperiode is ingegaan. Hoe bewust kun je genieten van die laatste levensjaren en kan en wil je je op een natuurlijke manier voorbereiden op de dood?

 

 

Agenda voorjaar 2018

 

Maandagavond 5 februari

van 19.45-21.45 uur

de natuurlijke zorg van de wieg tot het graf

 

Zaterdag 3 maart

van 10.00 - 15.00 uur

in samenwerking met Aart van der Stel, een workshop over "zieke kinderen thuis" in Kraaybeekerhof te Driebergen

 

Maandagavond 12 maart

van 19.45 - 21.45 uur

zwangerschap, geboorte en kraamtijd

 

Woensdagavond 21 maart

van 19.30 - 22.00 uur

een avond wikkelworkshop om bij klachten en kwaaltjes verlichting te kunnen geven

 

Zaterdagochtend 24 maart

van 10.00 - 12.30 uur

een wikkelworkshop om bij klachten en kwaaltjes verlichting te kunnen geven

 

Woensdagavond 28 maart

van 19.45 - 21.45 uur

het aanleren van een ritmische voetinwrijving

 

Maandagavond 9 april

van 19.45 - 21.45 uur

de natuurlijke zorg rondom de dood

 

Maandagavond 14 mei

van 19.45 - 21.45 uur

de natuurlijke zorg van de wieg tot het graf

 

Woensdagavond 13 juni

van 19.45 - 21.45 uur

eerste hulp bij ongelukken, bij - vooral - kinderen

 

Meld je aan door een e-mail te sturen naar: ruthcooiman@hotmail.com

De kosten bedragen 25,- euro per persoon.

Vanwege de aard van mijn werk staat mijn mobiele telefoon regelmatig uit. Spreek gerust uw boodschap in, want u hoort daarna spoedig van mij.