Thema-avonden “Van wieg tot graf”

Gedurende ons leven maken we in grote lijnen allemaal dezelfde ontwikkelingen door. Over een aantal levensfasen gaan we met elkaar in gesprek, we verwerken het op een kunstzinnige manier en ik kan u verpleegkundige handreikingen voor zelfzorg geven.

Individueel of met een groepje van 4 tot 6 personen kunt u zich op een woensdag- of donderdagavond aanmelden voor de volgende onderwerpen. De duur van de bijeenkomst is 2 uur.

 

Lopen, Spreken Denken

Drie vaardigheden die het kleine kind zich in deze volgorde in de eerste drie levensjaren verwerft. Wat zien we gebeuren en wat kunnen ouders daaraan bijdragen?

 

Leerrijpheid

Spelen draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Wanneer is de fantasie genoeg aan bod gekomen en zijn kinderen er klaar voor om te leren? Wat kan een ouder het kind in die ontwikkeling bieden?

 

Het tiende levensjaar

Wat is er met kinderen van deze leeftijd aan de hand? Ze zijn meer onzeker of banger dan voorheen, en het lijkt alsof ze zich de sterfelijkheid veel bewuster worden. Hoe is het om jezelf echt bewust te worden? Te ervaren dat we allemaal sterfelijk zijn en dat ook bespreekbaar te maken.

 

De puberteit

Wat gebeurt er lichamelijk en emotioneel in het lichaam van een puber? Wat hebben ze juist wel en juist niet van volwassenen nodig? De seksuele voorlichting en relationele vorming komen deze avond volop aan bod.

 

De volwassenheid

Als je middenin het leven staat en op alle gebieden je verantwoordelijkheid neemt, hoe bewaar je dan je evenwicht? Ik nodig u uit om twee uur de tijd te nemen om structureel meer tijd te krijgen.

 

De overgang

Levenservaring genoeg en kinderen worden zelfstandiger en vliegen uit. Lichamelijk krijgt de vrouw te maken met de menopauze. Wat doet die overgang naar een andere vruchtbare levensperiode met je?

 

Ouder worden...

Zorg om kinderen, zorg voor de kleinkinderen en soms zelfs nog zorg voor ouders. Hoe zorg je daarbinnen voor jezelf?

 

Oud zijn

Op leeftijd zijn en weten dat de laatste levensperiode is ingegaan. Hoe bewust kun je genieten van die laatste levensjaren en kan en wil je je op een natuurlijke manier voorbereiden op de dood?

 

 

Cursussen, werkgroepen en thema-avonden geef ik op aanvraag en in overleg individueel of met twee personen.

ruthcooiman@hotmail.com

telefoon: 06 43 78 27 21

 

Vanwege de aard van mijn werk staat mijn mobiele telefoon regelmatig uit. Spreek gerust uw boodschap in, want u hoort daarna spoedig van mij. BIG registratienummer 99009362130